Vouchere pentru sport

Vouchere pentru sport – Primaria Sector 2 Bucuresti

Dăruim speranță pentru performanță în sport

În data de 25.04.2023 Primaria Sector 2 Bucuresti a dat startul înscrierilor în cadrul proiectului  „Dăruim speranță pentru performanță în sport”. Beneficiarii pot depune documentele necesare la sediul unității de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 la care sunt înscriși.  

Înscrierea în proiectul „Dăruim speranță pentru performanță în sport” aprobat la nivelul Sectorului 2, în vederea acordării voucherelor pentru sport, se realizează de către elevii majori sau părinţii/reprezentanții legali ai elevilor minori, prin depunerea la unitatea de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, la care este înscris elevul, a următoarelor documente:

a) cerere pentru acordarea voucherelor pentru sport, formulată de către elevul major sau de către părinții/reprezentantul legal, în cazul elevului minor;

b) dovada că elevul s-a înscris/legitimat la una dintre structurile sportive eligibile;

c) documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naștere al elevului, în cazul părinților naturali, sau hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, în cazul elevului adoptat;

d) documente care să ateste calitatea de părinte/reprezentant legal, după caz: certificat naștere, hotărâre judecătorească etc

e) declarația pe propria răspundere a elevului major sau părinților/reprezentantului legal al elevului minor, după caz, conform modelului din Anexa 2

f) alte documente solicitate de unitatea de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, potrivit regulamentului intern, după caz.

g) Copie act identitate elev major.

Documentele enumerate mai sus,  necesare in vederea inscrierii,  se regasesc in unitatile de invatamant.

Regulament (descarcă)

Cerere acordare voucher pentru sport (descarcă)

Declaratie pe propria raspundere (descarcă)

Pentru legitimarea la clubul nostru trebuie sa trimiteti pe email office@academiadesah.ro sau pe Whats App la 0733.970.581 urmatoarele:
– copie certificat de nastere copil
– poza tip buletin (o realizati cu telefonul)
– confirmare plata taxa de legitimare la Federatia Romana de Sah – 60 lei pentru copiii nascuti dupa 1 ian. 2013 si 65 lei pentru copiii mai mari in contul RO62 RNCB 0285 0084 2455 0008 – BCR Unic, Bucureşti – Beneficiar – Federatia Romana de Sah mentionand taxa legitimare <nume copil>

Dupa ce copilul a fost legitimat depuneti la scoala actele solicitate de scoala dvs (cerere pentru acordarea voucherelor pentru sport, adeverinta jucator si copie carnet jucator – le primiti de la noi dupa legitimare, declaratie pe propria raspundere, copie certificat nastere si alte documente solicitate de scoala – vedeti informatiile din link-ul de mai sus).
Copiii care deja fac parte din acest proiect trebuie sa depuna doar cererea pentru vouchere si adeverinta de la noi.
Dupa ce intrati in posesia voucherului il aduceti la club si decontati valoarea antrenamentelor scazand valoarea voucherului.

Adresa clubului – Bucuresti, Sector 2, Str. Educatiei nr. 32B – Academia de Sah

Va asteptam cu drag!

Vouchere pentru sport – Primaria Sector 3 Bucuresti

Oferim constanta pentru sport de performanță

În data de 30.08.2023 Primaria Sector 3 Bucuresti a dat avizul pentru inceperea derularii pasilor premergatori pentru startul înscrierilor în cadrul proiectului  „Oferim constanta pentru sport de performanță ”. Beneficiarii vor putea depune documentele necesare la sediul unității de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 3 la care sunt înscriși de indata ce Primaria Sector 3 finalizeaza pasii pentru implementarea proiectului.  

Înscrierea în proiectul „Oferim constanta pentru sport de performanță ” aprobat la nivelul Sectorului 3, în vederea acordării voucherelor pentru sport, se realizează de către elevii majori sau părinţii/reprezentanții legali ai elevilor minori, prin depunerea la unitatea de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, la care este înscris elevul, a următoarelor documente:

a) cerere pentru acordarea voucherelor pentru sport, formulată de către elevul major sau de către părinții/reprezentantul legal, în cazul elevului minor;

b) dovada că elevul s-a înscris/legitimat la una dintre structurile sportive eligibile;

c) documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naștere al elevului, în cazul părinților naturali, sau hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, în cazul elevului adoptat;

d) documente care să ateste calitatea de părinte/reprezentant legal, după caz: certificat naștere, hotărâre judecătorească etc

e) declarația pe propria răspundere a elevului major sau părinților/reprezentantului legal al elevului minor, după caz, conform modelului din Anexa 2

f) alte documente solicitate de unitatea de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 3, potrivit regulamentului intern, după caz.

g) Copie act identitate elev major.

Documentele enumerate mai sus,  necesare in vederea inscrierii,  se regasesc in unitatile de invatamant.

Hotarare

Pentru legitimarea la clubul nostru trebuie sa trimiteti pe email office@academiadesah.ro sau pe Whats App la 0733.970.581 urmatoarele:
– copie certificat de nastere copil
– poza tip buletin (o realizati cu telefonul)
– confirmare plata taxa de legitimare la Federatia Romana de Sah – 60 lei pentru copiii nascuti dupa 1 ian. 2013 si 65 lei pentru copiii mai mari in contul RO62 RNCB 0285 0084 2455 0008 – BCR Unic, Bucureşti – Beneficiar – Federatia Romana de Sah mentionand taxa legitimare <nume copil>

Dupa ce copilul a fost legitimat depuneti la scoala actele solicitate de scoala dvs (cerere pentru acordarea voucherelor pentru sport, adeverinta jucator si copie carnet jucator – le primiti de la noi dupa legitimare, declaratie pe propria raspundere, copie certificat nastere si alte documente solicitate de scoala – vedeti informatiile din link-ul de mai sus).
Copiii care deja fac parte din acest proiect trebuie sa depuna doar cererea pentru vouchere si adeverinta de la noi.
Dupa ce intrati in posesia voucherului il aduceti la club si decontati valoarea antrenamentelor scazand valoarea voucherului.

Adresa clubului – Bucuresti, Sector 3, Str. Lemnisorului nr. 21-27 – Centrul de Antrenamente al Academiei de Sah – Sector 3

Va asteptam cu drag!