Grand Prix ChessCraft Arena (Online) 2024 – Etapa I